ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

สรุปผลการประชุม

ครั้งที่ 27 (27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562)

ครั้งที่ 26 (21 - 23 พ.ย. 2561)

ครั้งที่ 25 (8 - 10 ส.ค. 2561)

ครั้งที่ 24 (30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)

ครั้งที่ 23 (7 - 9 ก.พ. 2561)

ครั้งที่ 22 (22 - 24 พ.ย. 2560)

ครั้งที่ 21 (20 - 22 ก.ย. 2560)

ครั้งที่ 20 (15 - 17 ส.ค. 2560)

ครั้งที่ 19 (5 - 7 ก.ค. 2560)

ครั้งที่ 18 (22 - 24 พ.ค. 2560)


>> แสดงทั้งหมดข่าวสารความคืบหน้า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 28

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประชุมระดับคณะทำงานร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 28

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย - เวียงจันทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน